www.vinylovepodlahytarkett.cz/                                          

  Společnost Tarkett je jedničkou v oblasti ekologicky odpovědných výrobců a již po desetiletí usiluje o vývoj udržitelné produkce. Každý jednotlivý projekt a prostředí jsou odlišné a vyžadují individuální řešení – ve smyslu rozpočtu, vlastností výrobku a udržitelnosti.  To je možné jen s velkým výběrem podlahovin, který nám umožňuje poradit zákazníkovi s podlahou, ukázat mu, co bude pro jeho konkrétní projekt fungovat nejlépe bez konfliktu zájmů.  Tento přístup nazýváme Vyvážený výběr. 

Vyvážená volba
   Přístup společnosti Tarkett nazvaný Vyvážená volba hledá rovnováhu mezi požadavky jednotlivých zákazníků a jejich projektů a potřebou poskytovat udržitelnější řešení. Domníváme se také, že udržitelnost je pro jednotlivce i instituci každodenní praxí, nejen abstraktní ideou.Každý den se zaměřujeme na zvýšení účinnosti a ekologičnosti snižováním spotřeby zdrojů a emisí, recyklací a opakovaným používáním materiálů a vytvářením příjemného prostředí pro lidi.  Proto měříme míru našeho ekologického působení – abychom ji neustále zvyšovali a o svůj pokrok se mohli podělit s našimi zákazníky, zaměstnanci a místní veřejností.         

Lepší materiály
Tarkett používá obnovitelné a přírodní materiály všude, kde je to možné, a zvyšuje jejich podíl ve všech svých výrobcích.  
Řízení zdrojů
Společnost Tarkett provádí čtvrtletní monitoring svých provozů z hlediska pěti klíčových ukazatelů: Voda, energie, odpad, recyklace a emise. Výsledky jsou zveřejňovány a umožňují ověřovat náš pokrok ve snižování spotřeby zdrojů.
Prostory příjemné pro lidi
Podlahová řešení Tarkett vytvářejí bezpečné, zdravé prostředí pro lidi, ve kterém mohou pracovat, učit se, hrát si, uzdravovat se a zabývat se svými koníčky. Všechny naše podlahové materiály jsou systematicky vyhodnocovány z hlediska jejich příspěvku ke kvalitě ovzduší v interiérech.  Kromě toho povrchové úpravy Tarkett pomáhají šetřit zdroje snižováním spotřeby vody, čistících přípravků a energie.  
Opakované použití a recyklace 
Tarkett používá co nejvíce recyklovaného obsahu na začátku života výrobku a na jeho konci z něj co nejvíce recykluje.  Tarkett provozuje největší recyklační závod v odvětví a v roce 2008 zpracoval víc než 68 000 tun podlahového odpadu ze skládek na recyklovaný materiál.

Štítky „Balanced Choice“ firmy Tarkett

   Štítky „Balanced Choice“ firmy Tarkett poskytují jednoduché a jasné informace o složení našich výrobků pro naše zákazníky a o tom, jak mohou přispět k udržitelnému vývoji.  V oboru výroby podlahových krytin je tento štítek významná inovace a bude vyznačený na všech výrobkových informačních materiálech firmy Tarkett. Štítek používá procenta, aby u každého výrobku ukázal:
  • podíl přírodních a obnovitelných surovin
  • kolik recyklovaného materiálu obsahuje (zejména z odpadu vzniklého během výroby a při pokládce)
  • zda tento výrobek může být recyklován
  • úroveň emisí VOC (TVOC v μg/m3 po 28 dnech)
Lepší kvalita vzduchu v interiéru – závazek firmy Tarkett v emisích VOC*

V současné době všechny podlahoviny vyráběné firmou Tarkett vykazují emise VOC nižší než 100 μg/m3(TVOC po 28 dnech), což přispívá k lepší kvalitě vzduchu v interiérech. S podlahovými krytinami, které mají desetkrát méně emisí VOC než vyžadují platné evropské normy, se firma Tarkett stává vzorem pro snížení VOC v průmyslu výroby podlahovin. A ambice firmy Tarkett půjde co se emisí VOC týče ještě dále, protože cílem je zajištění lepší kvality vzduchu v budovách a domácnostech. Navíc firma Tarkett zavedla Tarkospray, unikátní lepidlo na vodní bázi, které zlepšuje podmínky pro kladeče při pokládce tím, že během ní významně snižuje emise. Tarkett připravuje další ekologické inovace s cílem zajistit svým zákazníkům nejlepší kvalitu vzduchu v interiéru.

*VOC: Volatile Organic Compound = těkavé organické látky

    


Kontakt

Špitt Jan, DiS.

Čajkovského 45/6
Olomouc
779 00


mob.: +420 724 583 125

IC: 03790088